CURSO 100% Subvencionado!

NIVELL BÀSIC DE PREVENCIÓ EN LES ACTIVITATS DEL METALL EN CONSTRUCCIÓ

Formación Abierta
Mixta

Fecha inicio:
02/10/20

60 horas

MOLINS DE REI

Aquesta formació, emmarcada dins del que especifica l'Acord estatal de el sector del metall dels coneixements, que es requereixen per a l'acompliment de les funcions de nivell bàsic de prevenció de riscos laborals.

Objetivos

 • Contribuir a la determinació de les qualificacions i competències professionals específiques del sector del Metall en matèria de seguretat i salut en el treball.
 • Aconseguir que les accions i actuacions en relació amb els continguts de la llei 31-1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i la Llei 32-2006, de 18 d'octubre, reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció siguin anàlogues, homogènies i coordinades en tot el territori nacional.
 • Transmetre els coneixements i normes específiques en matèria de seguretat i salut en el treball corresponents al nivell bàsic de les activitats del Metall a la Construcció.
Inscríbete ahora

Contenidos

A. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut.

 • El treball i la salut. Els riscos professionals. Factors de risc.
 • Danys derivats del treball. Els accidents de treball i les malalties professionals. Altres patologies derivades del treball.
 • Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Drets i deures bàsics en aquesta matèria.


B. Riscos generals i la seva prevenció.

 • Riscos lligats a les condicions de seguretat.
 • Riscos lligats al medi ambient del treball.
 • La càrrega del treball, la fatiga i la insatisfacció laboral.
 • Sistemes elementals de control de riscos. Mitjans de protecció col·lectiva i equips de protecció individual.
 • Plans d'emergència i evacuació.
 • El control de la salut dels treballadors.


C. Riscos específics i la seva prevenció en el sector de la construcció.

 • Diferents fases d'obra i les seves proteccions corresponents (xarxes, baranes, bastides, plataformes de treballa, escales, etc.).
 • Implantació d'obra. Locals higiènic sanitaris, instal·lacions provisionals, etc.


D. Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.

 • Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball.
 • Organització preventiva del treball: rutines bàsiques.
 • Documentació: recollida, elaboració i arxiu.
 • Representació dels treballadors. Drets i obligacions (delegats de prevenció, comitè de seguretat i salut, treballadors designats, etc.).


E. Primers auxilis.

 • Procediments generals.
 • Pla d'actuació.

Destinatarios

Treballadors que desenvolupen la seva activitat en empreses enquadrades en el marc de el Conveni del Sector Metall en empreses que desenvolupen la seva activitat en obres de construcció.

Anotaciones

Jornades presencials: 2, 9 i 23 d'octubre.
Horari: de 8:00h a 15:00h.
Lloc d'impartició: EMPRESARIUM - Avda. de València, 18A - Molins de Rei (Barcelona).

Curso homologat per la FMF.

Inscríbete ahora

Curso subvencionado por:

Pide información.

¿Te interesa este curso? ¿Quieres más información? Rellena el formulario o llámanos al 973 184 377.

He leído y acepto el Aviso legal y Política de Privacidad.

Responsable: ICF Índice Consultoría y Formación Finalidad: envío de publicaciones y ofertas así como correos comerciales. Legitimación: su consentimiento en este formulario. Destinatarios: ICF Índice Consultoría y Formación . Podrás ejercer tus Derechos de Acceso, Rectificación, Limitación, Oposición o Supresión de los datos en el correo info@indiceformacion.com. Para más información consulta nuestra Aviso legal y Política de Privacidad.