CURSO 100% Subvencionado!

NIVELL BÀSIC DE PREVENCIÓ EN LES ACTIVITATS DEL METALL EN CONSTRUCCIÓ

Formación Abierta
Mixta

Trabajadores, autónomos, ERE, ERTE y desempleados.

Fecha inicio:
09/11/20

60 horas

REUS

Aquesta formació, emmarcada dins del que especifica l'Acord estatal de el sector del metall dels coneixements, que es requereixen per a l'acompliment de les funcions de nivell bàsic de prevenció de riscos laborals.

Objetivos

 • Contribuir a la determinació de les qualificacions i competències professionals específiques del sector del Metall en matèria de seguretat i salut en el treball.
 • Aconseguir que les accions i actuacions en relació amb els continguts de la llei 31-1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i la Llei 32-2006, de 18 d'octubre, reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció siguin anàlogues, homogènies i coordinades en tot el territori nacional.
 • Transmetre els coneixements i normes específiques en matèria de seguretat i salut en el treball corresponents al nivell bàsic de les activitats del Metall a la Construcció.
Inscríbete ahora

Contenidos

A. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut.

 • El treball i la salut. Els riscos professionals. Factors de risc.
 • Danys derivats del treball. Els accidents de treball i les malalties professionals. Altres patologies derivades del treball.
 • Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Drets i deures bàsics en aquesta matèria.


B. Riscos generals i la seva prevenció.

 • Riscos lligats a les condicions de seguretat.
 • Riscos lligats al medi ambient del treball.
 • La càrrega del treball, la fatiga i la insatisfacció laboral.
 • Sistemes elementals de control de riscos. Mitjans de protecció col·lectiva i equips de protecció individual.
 • Plans d'emergència i evacuació.
 • El control de la salut dels treballadors.


C. Riscos específics i la seva prevenció en el sector de la construcció.

 • Diferents fases d'obra i les seves proteccions corresponents (xarxes, baranes, bastides, plataformes de treballa, escales, etc.).
 • Implantació d'obra. Locals higiènic sanitaris, instal·lacions provisionals, etc.


D. Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.

 • Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball.
 • Organització preventiva del treball: rutines bàsiques.
 • Documentació: recollida, elaboració i arxiu.
 • Representació dels treballadors. Drets i obligacions (delegats de prevenció, comitè de seguretat i salut, treballadors designats, etc.).


E. Primers auxilis.

 • Procediments generals.
 • Pla d'actuació.

Destinatarios

Treballadors que desenvolupen la seva activitat en empreses enquadrades en el marc de el Conveni del Sector Metall i Construció que desenvolupen la seva activitat en obres de construcció.

Anotaciones

Jornades presencials: 9, 16 i 30 de novembre.
Horari: de 8:00h a 15:00h.
Lloc d'impartició: ACTIPREVENCION - C/ Capçanes, 15 - Reus (Tarragona).

Curs homologat per la FMF.

Inscríbete ahora

Cursos subvencionados REUS

Curso subvencionado por:

Pide información.

¿Te interesa este curso? ¿Quieres más información? Rellena el formulario o llámanos al 973 184 377.

He leído y acepto el Aviso legal y Política de Privacidad.

Responsable: ICF Índice Consultoría y Formación Finalidad: envío de publicaciones y ofertas así como correos comerciales. Legitimación: su consentimiento en este formulario. Destinatarios: ICF Índice Consultoría y Formación . Podrás ejercer tus Derechos de Acceso, Rectificación, Limitación, Oposición o Supresión de los datos en el correo info@indiceformacion.com. Para más información consulta nuestra Aviso legal y Política de Privacidad.